Ik leer anders / beelddenken

Is het een b of een d? Leer maar uit je hoofd!

Beelddenkers denken in plaatjes. Het is een heel snelle manier van denken in beelden en handelingen. Een beelddenker ziet in één oogopslag het geheel. Alle informatie komt gelijktijdig binnen. Er komen geen woorden aan te pas. Die komen - als het moet - pas achteraf. Dit taalvrije denken kan gemakkelijk leiden tot leermoeilijkheden op het gebied van: taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. 5% van de bevolking denkt in beelden in plaats van in woorden. Het onderwijs sluit hier niet bij aan omdat de meerderheid auditief leert: bijna alles wordt ‘talig’ aangeboden op school (via woorden / luisteren / lezen).

Soms hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Omdat de lesstof niet wordt begrepen en onthouden, presteert een kind wellicht minder dan de ouders en leerkracht verwachten. Dit kan leiden tot een slechte concentratie, snel afgeleid raken, irritaties en frustraties bij het kind, het gezin en de school. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘niet passende’ wijze wordt aangeboden.

Met speciale visuele leertechnieken krijgen beelddenkende kinderen, de leerkrachten en ouders een handvat om talige lesstof visueel te maken. Zo kunnen kinderen hun beeldende talenten inzetten bij het leren. Dit zorgt voor succeservaringen, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Leer kinderen hoe ze moeten leren. Leren wordt weer leuk!

Beelddenkers hebben vaak moeite met:

  • Taal
  • Rekenen
  • Onthouden van informatie
  • Concentratie: snel afgeleid
  • Organiseren en/of klokkijken

Soms spelen ook andere zaken een rol, zoals ADHD, dyslexie of hoge sensitiviteit.

Klik hier om een vragenlijst in te vullen. Als u de vragen 10 keer met ‘ja’ beantwoordt, is uw kind zeer waarschijnlijk een beelddenker.

Klik hier voor het filmpje: ‘wat is beelddenken’

Wij werken met de methode ‘Ik leer anders’. Bij deze methode wordt geleerd de lesstof te vertalen naar (woord)beelden, zodat het binnen het eigen informatiesysteem past. Tijdens de sessies brengen we structuur aan in de wijze van ordenen, opslaan en onthouden. Zo leert het kind zijn/haar hoofd op te ruimen zodat er plaats is voor het visualiseren van bijvoorbeeld alfabet, klokkijken of cijfers. Voor meer informatie over de methode ‘Ik leer anders’, ga naar de website: www.ikleeranders.nl.

Het is overigens wel nodig niet alleen naar hersendominantie te kijken, maar ook andere dominanties mee te nemen. Lees hierover meer op onze website bij 'Dominantiematrix'. Bij de intake heeft onze coach vaak al een vermoeden van bepaalde reflexen op basis van bewegingen of de manier van zitten van het kind. Zij zal dan nader onderzoeken welke aanpak of behandeling het meest passend is. Zie ook 'Reflex Integratie Training'.