JaMaRa rekenen

Jacqueline, Marith en Raf

JaMaRa is een manier om kinderen met rekenproblemen te helpen. Als een kind in de reguliere lessen op school met rekenen uitvalt, kan het zijn dat het voor rekenen het verkeerde hersendeel aanwendt. Het kind moet dan op een andere manier leren denken. Alleen meer oefenen helpt niet.

Kinderen van wie de leerkrachten zeggen: “Ik weet niet of het rekenen er wel in zit. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen bij dit kind.” Die kinderen zijn gebaat bij JaMaRa.

Het is de enige rekenmethodiek waarbij het kind de juiste denkstrategie aanleert om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet om WAT er wordt gedacht, maar vooral HOE er bij automatiseringstaken wordt gedacht. De JaMaRa methode richt zich op het verbeteren van het hoeveelheidsbegrip, het inzicht in de getalstructuur, de automatiseringsvaardigheden en de oplossingsstrategieën

Bij JaMaRa is het de bedoeling dat het kind 1 keer in de 2 tot 4 weken terugkomt om te laten zien wat hij heeft geleerd. Per sessie wordt gekeken of het kind toe is aan een volgend niveau. Qua tijdsinvestering vraagt de aanpak ongeveer tien minuten per dag. Samen met de ouders oefenen de kinderen 1 tot 2 keer per dag. De kinderen werken ook met een speciaal computerprogramma. Tijdens het oefenen worden zogenoemde ankers aangebracht waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen die ervoor zorgen dat het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

De naam JaMaRa is ontstaan uit de eerste 2 letters van de namen van de eerste 3 kinderen die met deze aanpak hebben leren rekenen.