Dag van de logopedie op 6 maart

22 February 2022

Op 6 maart is het de Europese Dag van de Logopedie. Het vieren van de Europese Dag van de Logopedie laat zien dat logopedisten in heel Europa een gemeenschappelijk doel nastreven: het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen en volwassenen met communicatiestoornissen. Deze dag zorgt voor een bredere bekendheid van het vak van de logopedist en heeft elk jaar een thema. In 2022 is het thema "een leven lang logopedie". 

Een leven lang logopedie. Het vak van de logopedist is breed en belangrijk. Een logopedist adviseert en begeleidt mensen in iedere levensfase. Om maar wat kreten te noemen waarbij de logopedist ondersteunt of waarmee het werk te maken heeft: taalbegrip; schisis; autisme spectrum stoornis; beroerte/herseninfarct; stem; verbale ontwikkelingsdyspraxie; taalontwikkelingsstoornis/-achterstand; eten en drinken; vroegsignalering; ondersteunende communicatie; lezen en schrijven; taalproductie; articulatie; afasie; stotteren en broddelen; traumatisch hersenletsel; doof- en slechthorendheid; degeneratieve aandoening; dysfagie; dialect/accent aanpassen.

Overig nieuws

Geen overig nieuws beschikbaar!