Onze activiteiten

Onze specialisaties

Stotterspecialist

Bij stottergedrag van kinderen op jonge leeftijd en niet-vloeiendheden bij oudere kinderen en volwassenen

Pre-verbaal therapeut

Bij stottergedrag van kinderen op jonge leeftijd en niet-vloeiendheden bij oudere kinderen en volwassenen

Dyslexiespecialist

Bij stottergedrag van kinderen op jonge leeftijd en niet-vloeiendheden bij oudere kinderen en volwassenen

Scholing

Manuele larynxfacilitatie

(bij globusklachten)
Bij stemklachten, slikklachten en globusgevoel, ook wel "brok in de keel"

Oromyofunctionele therapie

Bij afwijkend mondgedrag als: afwijkend slikken, duimen, speenzuigen, slissen en/of open mond

Spraakafzien

Spraakafzien wordt ook wel liplezen genoemd

Hoorrevalidatie na cochleair implantaat (ci)

Het leren herkennen en onderscheiden van geluiden, klanken en spraak