We hebben een vacature
voor een Logopedist (M/V)
Klik hier!

Onze activiteiten

Onze specialisaties

Stotterspecialist

Bij stottergedrag van kinderen op jonge leeftijd en niet-vloeiendheden bij oudere kinderen en volwassenen

Pre-verbaal therapeut

Voor pasgeborenen die moeite hebben met drinken uit de borst of de fles. Of voor jonge kinderen die problemen hebben met eten of drinken. 

Dyslexiespecialist

Voor verbetering van lezen en spellen. Voor wie moeite heeft met spraakklanken en letters.

Scholing

Manuele larynxfacilitatie

(bij globusklachten)
Bij stemklachten, slikklachten en globusgevoel, ook wel "brok in de keel"

Oromyofunctionele therapie

Bij afwijkend mondgedrag als: afwijkend slikken, duimen, speenzuigen, slissen en/of open mond

Spraakafzien

Spraakafzien wordt ook wel liplezen genoemd

Hoorrevalidatie na cochleair implantaat (ci)

Het leren herkennen en onderscheiden van geluiden, klanken en spraak