Klinq

Bij Klinq behandelen wij zowel kinderen als volwassenen.

U kunt voor alle voorkomende logopedische stoornissen bij ons terecht. Hierbij kunt u denken aan ademstoornissen en problemen met spraak, stem, taal, gehoor of eten en drinken.

Ons team bestaat uit ervaren logopedisten die zich regelmatig bijscholen waardoor wij u een passende en effectieve behandeling kunnen bieden. Twee van onze logopedisten hebben zich gespecialiseerd in de behandeling bij dyslexie. Zij zijn jeugdhulpverlener voor verschillende Drentse gemeenten. Verder zijn logopedisten in onze praktijk gespecialiseerd als stottertherapeut, preverbaal logopedist en reflexintegratietherapeut. 

In het belang van de cliënt hechten wij veel waarde aan samenwerking met verwijzers, andere disciplines, instellingen, scholen en organisaties. Als er bijvoorbeeld sprake is van logopedische en motorische problemen kan uw kind binnen onze praktijk in aanmerking komen voor een combinatiebehandeling met de kinderfysiotherapeut. Bij problemen met drinken door een baby hebben we indien nodig samenwerking met een lactatiekundige. We houden contact met de leerkracht van uw kind en bieden onze zorg ook aan op verschillende basisscholen in de regio.

Heeft u zelf klachten of bent u ongerust over de ontwikkeling van uw kind, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Het team bestaat uit Hetty Braam, Paula Oosterhuis-Talens, Sandra Sarfo, Jolien van den Brink en administratief ondersteuner Martine de Groot. U kunt meer over ons lezen onder het kopje 'Ons team'.