Dominantiematrix

Waarom let mijn kind thuis wel op maar op school niet?

Elk kind is anders en leert anders. Met behulp van de dominantiematrix kan in kaart worden gebracht wat de persoonlijke leerstijl van een kind is. Wat zijn sterke kanten en waar liggen blokkades en beperkingen? Met dit inzicht kunnen we heel bewust de sterke kanten van een kind optimaal inzetten en verder uitbouwen en rekening houden met de knelpunten.

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. In de loop der jaren ontstaat een voorkeur en ontwikkelt een kind zich links- of rechtsgericht. Dominantie van de linker hersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dit past precies bij de manier waarop we leren lezen, schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kunt logisch redeneren. Bij dominantie van de rechter hersenhelft, werk je het liefst van rechts naar links. Spiegelingen en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Met de aanduiding beelddenker wordt vrijwel altijd bedoeld dat de rechterhersenhelft dominant is over de linkerhersenhelft. Dit dominantiepatroon is gekoppeld aan het karakter en iemands eigenschappen op gebied van creativiteit, leerstijl en gedrag.
Maar dominatie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelft. Er is ook oog-, hand-, voet-, en oordominantie. En daarmee kom je dus op het gegeven dat er combinaties mogelijk zijn: 16 rechterhersenhelftcombinaties en 16 linkerhersenhelftcombinaties. De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kunt gaan. Je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist doen. Ook is het bepalend of je liever solo werkt of graag samenwerkt met anderen om je heen of een combinatie daarvan. 

Deze voorkeuren leiden tot een persoonlijke leerstijl en beïnvloeden je interesses, concentratie en gedrag in de klas. Door het maken van een profiel van je voorkeuren - een heldere analyse met duidelijke handvatten en opdrachten - kun je de leeromstandigheden optimaal inrichten. Als je weet met welk patroon je te maken hebt, kun je gerichte en zinvolle actie ondernemen. Zo kan op behoeftes worden ingespeeld en kan het kind prettiger functioneren.