Rhythmic Movement Training  (RMT)

Deze leerling ervaart troost als hij de ruitenwisser-beweging toepast bij een angstaanval

RMT richt zich op de integratie van minder ontwikkelde reflexen die betrokken zijn bij het leren. 

Een primaire reflex is een aangeboren impulsieve beweging die door de hersenstam door middel van prikkels wordt aangestuurd. Als een kind een beweging voldoende heeft ingeoefend, heeft het de prikkels vanuit de hersenstam niet meer nodig om de beweging te kunnen maken. Een beweging kan dan bewust worden ingezet en weer los gelaten. De reflex is nu geïntegreerd.

Primaire reflexen helpen het kind zich op allerlei gebieden te ontwikkelen. Reflexintegratie speelt verder een belangrijke rol bij de wijze waarop ons brein informatie registreert die binnenkomt via de zintuigen, zoals onze ogen, oren en/of tast.

Soms ontwikkelen deze reflexen zich niet correct of integreren ze niet op de juiste manier. Dit zorgt voor compensaties door te sterk of juist te zwak op prikkels te reageren. Zo ontstaan problemen die lijken op dyslexie, Ad(h)d, autisme, dyscalculie, lees- en schrijfproblemen en concentratiestoornissen. Door middel van integratietechnieken kunnen de primaire reflexen alsnog of opnieuw volgens het juiste patroon integreren. Het is nooit te laat hiermee aan de slag te gaan. 

Met een test kunnen wij onderzoeken of er nog primitieve reflexrestanten zijn of reflexen die niet goed zijn geïntegreerd. Aan de hand van de bevindingen worden de mogelijkheden voor behandeling bekeken.

Bij RMT worden ritmische bewegingen gemaakt. Een zacht schommelen of een beweging voor reflexintegratie stimuleert de zenuwbanen, waardoor het leren, de emotionele balans en motoriek worden bevorderd. De bewegingen zijn eenvoudig aan te leren en ouders kunnen ze makkelijk thuis toepassen. Daarbij ervaren kinderen de bewegingen als leuk en nuttig.

In onze praktijk heeft Hetty Braam zich gespecialiseerd op het gebied van RMT (Rhythmic Movement Training / ritmische beweging training).