Tarieven 2024

Logopedie is in het basispakket zorgverzekeringen opgenomen. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen onder het eigen risico. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zullen dus niet met een eigen risico worden verrekend.

Ziektekostenverzekeraars hanteren verschillende tarieven en voorwaarden voor logopedische verrichtingen. Deze variëren per soort behandeling en worden specifiek met iedere logopediepraktijk afgestemd. Bij logopedische zorg worden bij het eerste consult twee codes gedeclareerd. Hieronder vallen de intake, het onderzoek en het stellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan en andere administratieve taken die gedurende het traject aan de orde zijn.

Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars afgesloten en declareren de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vervolgens bij u als cliënt in rekening brengt binnen het eigen risico, is afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar. Hier kunt u doorklikken naar een overzicht van de tarieven voor onze praktijk in 2024.

Twee van onze logopedisten werken als jeugdhulp-zorgverlener voor de provincie Drenthe. Zij verzorgen de dyslexiebehandeling van kinderen bij wie de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie is vastgesteld. Dit wordt vergoed door de gemeente waar de cliënt woont.

Lees- en spellingsproblemen waarbij geen sprake is van een aantoonbare taalachterstand of een aantoonbaar taalprobleem worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar of de gemeente. Ook reflexintegratiebehandeling voor kinderen met (leer)problemen wordt niet door de zorgverzekeraars of de gemeente vergoed. In deze situaties brengen wij de kosten van een behandeling in rekening bij (de ouders van) de cliënt. Hiervoor kunt u direct het pinautomaat gebruiken.

Overzicht particuliere tarieven 2024

Individuele behandeling lezen en spellen
waarbij geen dyslexie of taalachterstand is aangetoond (30 min)
€ 40,80
Individuele behandeling lezen en spellen
waarbij geen dyslexie of taalachterstand is aangetoond (60 min)
€ 81,60
Reflexintegratie (60 min) € 81,60
Reflexintegratie, 1e consult met verwerking (test)resultatenlang € 105,00
Clientgebonden overleg <5km € 89,00
Clientgebonden overleg >5km € 122,50
Verslaglegging kort € 40,80
Verslaglegging lang € 81,60
Telefonisch overleg € 26,50
Voorlichting (per 60 min) exclusief reiskosten € 81,60

Verzuimtarief 2024

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, zal er € 81,60 voor een uursbehandeling of € 40,80 voor een halfuursbehandeling bij u in rekening worden gebracht.