Tarieven 2020

Logopedie is in het huidige basispakket zorgverzekeringen opgenomen. Iedere zorgverzekeraar vergoedt de behandeling als er een verwijzing van een arts is. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zullen dus niet met een eigen risico worden verrekend. Als er geen verwijzing is afgegeven door een arts, vergoeden niet alle zorgverzekeraars de screening. Dit kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Ziektekostenverzekeraars hanteren verschillende tarieven en voorwaarden voor logopedische verrichtingen. Deze variëren per soort behandeling en worden specifiek met iedere logopediepraktijk afgestemd. Wij declareren de kosten rechtstreeks bij de verzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vervolgens bij u als cliënt declareert is afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar. Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Een overzicht van de tarieven die voor onze praktijk gelden vindt u hier.

Twee van onze logopedisten werken als jeugdhulpzorgverlener voor de provincie Drenthe. Zij verzorgen de dyslexiebehandeling van kinderen bij wie de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie is vastgesteld. Dit wordt vergoed door de gemeente van de cliënt. Lees- en spellingsproblemen waarbij geen sprake is van een aantoonbare taalachterstand/aantoonbaar taalprobleem worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar of de gemeente. Dan brengen wij de kosten van een behandeling in rekening bij de cliënt.

Coaching van kinderen met leerproblemen wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed. Wij brengen de kosten in rekening bij de cliënt. Hiervoor kunt u direct het pinautomaat gebruiken.

Overzicht particuliere tarieven

Overleg met derden (60 min) € 60,00
Verslaglegging kort € 30,00
Verslaglegging lang € 80,00
Individuele behandeling lees- en spellingsproblemen
waarbij geen dyslexie of taalachterstand is aangetoond (30 min)
€ 32,50
Individuele behandeling lees- en spellingsproblemen
waarbij geen dyslexie of taalachterstand is aangetoond (60 min)
€ 65,00
Individuele coaching bij leerproblemen (60 min) € 65,00
Individuele coaching bij leerproblemen (60 min), 1e consult met verwerking (test)resultaten € 75,00

Verzuimtarief

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, zal er 64,- voor een uursbehandeling of € 32,- voor een halfuursbehandeling bij u in rekening worden gebracht.