Tarieven 2023

Logopedie is in het basispakket zorgverzekeringen opgenomen. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen onder het eigen risico. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zullen dus niet met een eigen risico worden verrekend.

Ziektekostenverzekeraars hanteren verschillende tarieven en voorwaarden voor logopedische verrichtingen. Deze variëren per soort behandeling en worden specifiek met iedere logopediepraktijk afgestemd. Wij declareren de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vervolgens bij u als cliënt in rekening brengt binnen het eigen risico, is afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar. Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Hier kunt u doorklikken naar een overzicht van de tarieven voor onze praktijk in 2023.

Twee van onze logopedisten werken als jeugdhulpzorgverlener voor de provincie Drenthe. Zij verzorgen de dyslexiebehandeling van kinderen bij wie de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie is vastgesteld. Dit wordt vergoed door de gemeente waar de cliënt woont. Lees- en spellingsproblemen waarbij geen sprake is van een aantoonbare taalachterstand/aantoonbaar taalprobleem worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar of de gemeente. Dan brengen wij de kosten van een behandeling in rekening bij de cliënt.

Coaching van kinderen met leerproblemen wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed. Wij brengen de kosten in rekening bij de cliënt. Hiervoor kunt u direct het pinautomaat gebruiken.

Overzicht particuliere tarieven

Cliëntgebonden overleg <5km € 84,00
Clientgebonden overleg >5km € 115,50
Verslaglegging kort € 38,00
Verslaglegging lang € 84,00
Individuele behandeling lees- en spellingsproblemen
waarbij geen dyslexie of taalachterstand is aangetoond (30 min)
€ 38,50
Individuele behandeling lees- en spellingsproblemen
waarbij geen dyslexie of taalachterstand is aangetoond (60 min)
€ 77,00
Individuele coaching/reflexintegratie (60 min) € 77,00
Individuele coaching/reflexintegratie, 1e consult met verwerking (test)resultaten € 99,00
Telefonisch overleg € 25,00
Voorlichting exclusief reiskosten € 77,00

Verzuimtarief

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, zal er € 77,- voor een uursbehandeling of € 38,50 voor een halfuursbehandeling bij u in rekening worden gebracht.