Als het leren niet vanzelf gaat

Schiet nou eens op!

Als kinderen problemen hebben met leren op school en minder presteren dan verwacht, kan dat leiden tot slechte concentratie, snel afgeleid raken, irritaties en frustraties bij het kind, het gezin en de school. Het kan uiteindelijk ook effect op het zelfvertrouwen van het kind hebben.

Elk kind is anders en leert anders. Ziet het kind bij lezen ‘dansende’ letters? Worden er letters en cijfers omgekeerd bij het schrijven of begint het kind bij voorkeur aan de rechterkant? Kan het kind niet stil zitten in de klas? Lukt het rekenen/automatiseren niet? Zie je de oplossing direct, maar heb je moeite dit onder woorden te brengen? Zijn er problemen met de emotionele balans of de motoriek? Er kunnen verschillende dingen zijn waardoor het op school minder goed gaat.

Binnen onze praktijk is Hetty Braam reflexintegratietherapeut voor kinderen met problemen bij het leren of bij het concentreren. Klik op de onderwerpen hiernaast voor de mogelijke aanpak of onderzoeken.