Specialisaties

Alle logopedisten binnen onze praktijk zijn allround opgeleid. Een aantal logopedisten heeft zich verder gediplomeerd. Zo hebben wij de onderstaande specialisaties in huis:

 

Stotterspecialist
Bij stottergedrag van kinderen op jonge leeftijd en niet-vloeiendheden bij oudere kinderen en volwassenen
Lees meer

Pre-verbaal therapeut
Bij eet-, drink- en slikproblemen bij baby's, peuters en kleuters
Lees meer

Dyslexiespecialist
Bij lees- en spellingsproblemen
Lees meer


Scholing

Naast onze allround opleiding en specialisaties hebben wij ons toegelegd op:

 

Manuele larynxfacilitatie
(bij globusklachten)

Bij stemklachten, slikklachten en globusgevoel, ook wel "brok in de keel"
Lees meer


Oromyofunctionele therapie
Bij afwijkend mondgedrag als: afwijkend slikken, duimen, speenzuigen, slissen en/of open mond
Lees meer


Spraakafzien
Spraakafzien wordt ook wel liplezen genoemd
Lees meer

Hoorrevalidatie na
cochleair implantaat (ci)

Het leren herkennen en onderscheiden van geluiden, klanken en spraak
Lees meer