Logopedie voordat het spreken begint

Kon ik mijn baby maar normaal voeden

In de loop van het eerste levensjaar leert een kind verschillende soorten voedsel eten en drinken. Dit gaat helaas niet altijd vanzelf.

Soms heeft een pasgeborene moeite met het drinken uit de borst of de fles. Of een kind kan niet goed eten of drinken door een medisch probleem. Dan gaat het kind bijvoorbeeld kokhalzen of spugen of het verslikt zich en weigert voeding. Hierdoor kan het kind een periode afhankelijk zijn van sondevoeding. Door negatieve of onprettige ervaringen wil of durft een kind soms niet meer te eten.

Een preverbaal logopedist behandelt en adviseert bij problemen met eten, drinken en het afbouwen van sondevoeding.

Wij spreken hier over baby’s en vooral jonge kinderen. Toch komt het ook voor dat oudere kinderen begeleiding krijgen van een preverbaal logopedist in verband met eet- en drinkproblemen.

Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite met hebben met:

  • Drinken uit de borst of fles
  • Eten van een lepel
  • Kauwen
  • Slikken
  • Drinken uit een beker
  • Of last hebben van overmatig speeksel

Voordat een behandeling start bespreekt de logopedist het probleem en de hulpvraag uitvoerig met de ouders/verzorgers. Vervolgens wordt gekeken naar de spierkracht en het gevoel in en rond de mond van het kind. Daarna zal de logopedist het eten en drinken observeren. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u beslist of de behandeling wordt gestart en zo ja, in welke vorm.

Indien nodig zal er een aanvraag worden gedaan voor verder onderzoek bij andere disciplines of informatie worden ingewonnen bij derden, bijvoorbeeld het consultatiebureau of een kinderarts.

De behandeling is gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied. Verder worden eventueel aanpassingen gedaan in materialen, zoals het type fles, speelgoed, etc. Vaak gaat het om adviezen aan en begeleiding van de ouders en de directe omgeving van het kind.  

Om een eetsituatie goed in kaart te kunnen brengen en adequate adviezen te kunnen geven zal de behandeling veelal in de thuissituatie plaatsvinden.

Preverbale logopedie wordt gegeven door gespecialiseerde  logopedisten. Zij hebben na hun opleiding logopedie aanvullende scholing gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen bij kinderen. Zij zijn hiervoor gecertificeerd en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Binnen onze praktijk is Paula Oosterhuis-Talens preverbaal logopedist.