Ofant. Olifant

Sorry, ik heb je niet goed verstaan. Wat zeg je?

Broddelen lijkt op stotteren, ware het niet dat het kind of de volwassene de niet-vloeiende of aritmischspraak onvoldoende opmerkt bij zichzelf. Iemand die stottert is zich vaak heel bewust van elke stotter die hij of zij maakt. Een persoon die broddelt, weet vaak wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij of zij weet niet wat.

De spraak is vaak moeilijk verstaanbaar met een hoog spreektempo, een slappe uitspraak, het ineenschuiven van woorden en snelle woord- of klankherhalingen. Vaak is het ook moeilijk om gedachten te formuleren, zowel mondeling als schriftelijk, waardoor er een onsamenhangend verhaal ontstaat. De luisteraar vraagt vaak om herhaling.

Vanaf zevenjarige leeftijd wordt het broddelen vaak pas echt duidelijk hoorbaar. Wij kunnen kinderen en volwassenen die broddelen, helpen door de uitspraak duidelijker te maken en het formuleren van zinnen te verbeteren. Hierbij zijn motivatie, doorzettingsvermogen en de ernst van het broddelen factoren die van invloed zijn op het mogelijke resultaat.