Dag van de logopedie op 6 maart

22 February 2024

Op 6 maart is het de Europese Dag van de Logopedie. Het vieren van de Europese Dag van de Logopedie laat zien dat logopedisten in heel Europa een gemeenschappelijk doel nastreven: het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen en volwassenen met communicatiestoornissen. Deze dag zorgt voor een bredere bekendheid van het vak van de logopedist en heeft elk jaar een thema. In 2024 is het thema "Samenwerking logopedie met andere zorgprofessionals en naasten". 

Logopedisten vervullen een sleutelrol bij de diagnose en behandeling van communicatieve stoornissen en slikproblemen. Een effectieve samenwerking met andere zorgprofessionals, waaronder artsen, verpleegkundigen en therapeuten, is dan ook van groot belang. Een goede samenwerking tussen logopedisten en naasten is essentieel om de betrokkenheid van de cliënt en diens omgeving bij de behandeling te vergroten en de continuïteit van het behandeltraject te waarborgen. Het uiteindelijke doel is een verbetering van de levenskwaliteit van deze cliënten.

Overig nieuws

Geen overig nieuws beschikbaar!