Vloeiend spreken

Word jij er ook stil van?

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Dat betekent dat mensen spreken met herhalingen en verlengingen van klanken en lettergrepen. Ook kunnen er gespannen pauzes of blokkades optreden die het ritme van de spraak verstoren. De persoon die stottert heeft dit niet onder controle.

De herhalingen, verlengingen en blokkades zijn een deel van het stotteren dat voor andere mensen hoorbaar is. Vaak is er ook een niet hoorbaar deel, bijvoorbeeld het verbergen van de stotters door een ander woord te zeggen of niks te zeggen. Of vechten om het gestotterde woord uit te spreken (door onnatuurlijk knipperen van de ogen of bewegen van armen, benen of hoofd). Door het stotteren kan iemand negatieve gevoelens en gedachten ontwikkelen. Je bent bang weer te stotteren. Je voelt je schuldig omdat je jezelf niet kunt helpen. Je denkt dat mensen je dom vinden. Je ziet jezelf als iemand die niet goed kan praten. Bron: www.stotterinformatie.nl

De kans dat een kind van stotteren af komt is het grootst tot zijn 7e jaar. Vanaf 8 jaar wordt de kans op herstel steeds kleiner. Het verdwijnen van stotteren bij adolescenten en volwassenen is nog steeds mogelijk, maar is zeldzaam. Het is daarom belangrijk op tijd te signaleren dat er sprake is van beginnend stotteren bij jonge kinderen.

De logopedist/stottertherapeut geeft adviezen en indien nodig (indirecte) therapie om te voorkomen dat een kind blijvend gaat stotteren. Het resultaat is onder andere afhankelijk van de inzet/motivatie van de omgeving van het kind, de ernst van het stotteren en of het stotteren familiair is.

In Nederland zijn twee therapieën gangbaar voor kinderen tot zes jaar:

  • Lidcombe Programma
  • Therapie op basis van het Verwachtingen en Mogelijkheden Model

Binnen onze praktijk werkt momenteel geen specialist die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van stotteren. De Nederlandse richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ is een middel om de beste zorg te bieden op basis van drie verschillende bronnen: wetenschappelijke bewijsvoering, ervaringen van deskundigen uit het vakgebied en de ervaring van stotterende cliënten zelf. 

Op de website stotteren.nl is een screeningslijst voor kinderen tussen 2 en 7 jaar opgenomen aan de hand waarvan de ernst van het stotteren kan worden ingeschat. Na het invullen van de interactieve test wordt een totaalscore berekend en volgt een advies wat u kunt doen. Screeningslijst voor stotteren