Open mond en tongpositie

Ik oefen met vla of andere lekkere dingen

Onder afwijkend mondgedrag verstaan we:

  • open mondgedrag, vaak met de mond geopend zitten
  • een lage of interdentale (tussen de tanden) tongpositie in rust
  • slikken met een tongpers, waarbij de tong tussen de tanden doorkomt tijdens de slik
  • slissen, spreken met de tong tegen of tussen de tanden

Mogelijke oorzaken zijn:

  • zuiggewoontes (duimen, speen- of vingerzuigen
  • nagelbijten 
  • onvoldoende spierspanning in het gezicht (bijvoorbeeld onvoldoende lipkracht
  • onvoldoende mondmotorische vaardigheden (bijvoorbeeld de tong heffen of lippen tuiten)

Er is daarbij ook sprake van een wisselwerking. Bij onvoldoende lipkracht is het bijvoorbeeld moeilijk de mond goed gesloten te houden, terwijl de continu geopende mond er weer voor zorgt dat de mondspieren verslappen.

Afwijkend mondgedrag kan tot gevolg hebben dat er problemen ontstaan met horen. Door de open mond krijgt het kind minder vaak een slikreflex waardoor de oren dicht gaan zitten en het kind minder goed hoort. Een achterstand in de spraak-taalontwikkeling kan het gevolg zijn.

Ook kan afwijkend mondgedrag resulteren in gebitsproblemen (een open beet of overbeet). Een tandarts of orthodontist zal logopedische behandeling adviseren wanneer hij vermoedt dat afwijkend mondgedrag ten grondslag ligt aan bepaalde gebitsafwijkingen.

De logopedist werkt met u (uw kind) aan het verbeteren of afleren van bovengenoemde problemen. Deze oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond, heet oromyofunctionele therapie. Bij de behandelmethode wordt gewerkt aan het verbeteren van de spierspanning en de tongpositie in rust, tijdens het slikken en tijdens het spreken.

Aangezien we zo’n 2000 keer op een dag slikken, is het voor het slagen van de behandeling belangrijk dagelijks te oefenen. De therapie zorgt voor een verbeterde spierspanning in het gezicht en hierdoor kunnen de schadelijke mondgewoontes worden afgeleerd en (verdere) oor-, keel- en gebitsproblemen voorkomen.