Wat doet een logopedist?

Je haalt me de woorden uit de mond!

Logopedisten bieden therapie op het gebied van communicatie. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.

Daarnaast behandelt de logopedist eet- en drinkproblemen. Bij jonge kinderen kunnen problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Ook volwassenen kunnen moeite hebben met eten en drinken ten gevolge van een neurologische aandoening. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties.

De logopedist verleent hulp bij problemen op het gebied van stem, spraak, taal, adem, gehoor en eten en drinken. De logopedische hulp kan bestaan uit het onderzoeken en behandelen van een stoornis, zorg, training, voorlichting en adviezen. Een logopedist behandelt zowel (jonge) kinderen als volwassenen.

Wat een logopedist zoal doet, wordt uitgelegd in deze animatie over logopedist Fleur. 

Behandelgebieden

Klik voor de verschillende behandelgebieden op de opties rechts!