Veilig mailen in de zorg

Het is van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke (medische) gegevens. Onder andere hierover stelt Klinq samen met u aan het begin van de behandeling een behandelovereenkomst op. Daarin wordt een eventuele samenwerking met andere behandelaars vastgelegd. Zo moeten wij bijvoorbeeld een verslag over de voortgang van uw behandeling aan uw huisarts sturen. 

Mailen van zorgverlener naar zorgverlener

Als zorgverleners onderling met elkaar mailen kan er gebruik worden gemaakt van Zorgmail, waarmee de vertrouwelijke documenten extra beveiligd kunnen worden verzonden.

Mailen met u of niet-zorgverleners

Ook als wij u mailen met vertrouwelijke gegevens kunnen wij gebruik maken van extra versleutelde mail van Zorgmail. Dan ontvangt u eerst een bericht van ons met een code om de beveiligde documenten te openen. Als u ons op de hoogte wilt stellen van een medisch rapport of andere vertrouwelijke gegevens, dan kunt u deze persoonlijk aan ons overhandigen of via mail doen toekomen. Als u dit in een extra beveiligde omgeving wilt doen, dan kunt u ons hiervan via mail op de hoogte stellen. Wij sturen u dan via Zorgmail een bericht toe, waarop u kunt antwoorden in een beveiligde mailomgeving. 

Veilige e-mail

Het veilig omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Veilig e-mailen in de zorg is als onderdeel daarvan vastgelegd in de NEN7512. Klinq maakt gebruik van Zorgmail om veilig te emailen in de zorg, wat is gespecificeerd in de NTA7516.