Spraak en taal bij gehoorproblemen

Ik kan mijn eigen vriendinnen niet eens volgen

Wanneer er sprake is van gehoorproblemen, kan de logopedist begeleiding bieden.

Het is mogelijk spraak en taal te stimuleren bij kinderen die bijvoorbeeld een gehoorapparaat of CI (cochleair implantaat) hebben gekregen. Bij slechthorende of dove peuters is de toegang tot de gesproken taal verminderd. Ze pikken de gesproken taal minder goed op, zeker in een rumoerige situatie. Daardoor hebben zij vaak problemen met begrijpen van taal en het verwerven van de spraakklanken. Het slechthorende of dove kind moet deze taal veel explicieter aangeboden krijgen. 

Wij begeleiden mensen die een CI aangemeten hebben gekregen om weer goed te leren spraakverstaan met het nieuwe geluid. Geluid klinkt namelijk anders bij CI.

(Jong)volwassenen kunnen we leren spraakafzien (liplezen). Spraakafzien is het aflezen van klanken van iemands mond in combinatie met informatie uit non-verbale informatie zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Hierdoor worden de mogelijkheden om succesvol deel te nemen aan de communicatie vergroot. Door de training kan men beter meedoen aan gesprekken en durft men vaak ook beter uit te komen voor de slechthorendheid. Bijvoorbeeld door te vragen iets te herhalen of duidelijker te articuleren, omdat dat helpt in het verstaan van anderen.